HISTORIEK VAN DE OPGRAVINGEN

De opgravingen tot 1989

De Dorische tempel naar Julien-David Le Roy De Adami-vlakte en de toren naar E. Dodwell

 

Verschillende achttiende-eeuwse reizigers merkten het theater op. De allereerste tekening die we kennen, een illustratie van een Dorisch gebouw in de vlakte bij Thorikos, gaat terug tot de 18de eeuw en is van de hand van de Franse architect Julien-David Le Roy.

In 1801 werd de site bestudeerd door de Engelsman E. Dodwell, die ons ook enkele tekeningen heeft nagelaten.

De eerste opgravingen werden in de jaren twintig van de negentiende eeuw uitgevoerd door de Society of the Dilettanti, waarbij delen van het al vermelde Dorische gebouw werden blootgelegd. Sindsdien raakte dit terug bedekt.In 1964 werd het opnieuw gelocaliseerd door Belgische archeologen.

In 1885/1886 vonden Amerikaanse opgravingen plaats in het theater. Een jaar later, in 1886/1887, vond A. Milchhöfer een Mykeens graf, dat in 1888 door V. Staïs werd opgegraven. In 1893 bracht hij ook andere resten aan het licht

De eerste grootschalige systematische opgravingen begonnen in 1960. Toen deed Prof. Dr. H. Mussche kleinschalige opgravingen op het Haghios-Nikolaosschiereiland om meer inzicht te krijgen in de vijfde-eeuwse maritieme versterking, waarna hij een prospectie deed van het hele terrein. Vanaf 1963 werden dan, van Belgische kant onder zijn algemene leiding, Grieks-Belgische opgravingen begonnen, die in 1969 volledig werden overgedragen aan de Belgische Archeologische Missie in Griekenland (nu Belgische School). Bij de opgravingen waren verschillende Belgische universiteiten betrokken. De daaropvolgende jaren werden meerdere campagnes georganiseerd die zich concentreerden op de verschillende sectoren van de Velatouri met als bedoeling een zo volledig mogelijk beeld van de geschiedenis van de site te krijgen. Het onderzoek leverde een belangrijke bijdrage aan de kennis van funeraire praktijken, de vroege evolutie van het griekse theater als gebouw, de nederzettingspatronen in de Klassieke periode en vooral de zilverindustrie in de Oudheid.

 

Historiek van de opgravingen in de industriele wijk Historiek van de opgravingen in en rond het theater