OPGRAVINGEN - OVERZICHT

NECROPOLIS THEATER

Onmiddellijk ten zuiden van het theater ligt een grafveld, dat het "theatergrafveld" werd genoemd door de opgravers. De opgravingen werden bescheiden aangevat in 1963 door T. Hackens en uitgebreid in 1964. In 1978 werden ze hervat door H. Mussche, die er verder werkte in de jaren tachtig. Naast muren uit de archa´sche en klassieke periode (lichtblauw en lichtgroen op de kaart) werden acht grafmonumenten gevonden uit de archa´sche periode en vijfenvijftig graven uit de archa´sche periode (zesde eeuw v. Chr.), de klassieke periode (vijfde en vierde eeuw v. Chr.) en de Romeinse tijd (vierde/vijfde eeuw na Chr.). Bovendien werd een ijzeroven uit de hellenistische periode opgegraven (lichtgeel op de kaart). Op de kaart zijn enkel graven met grafgiften weergegeven. Graven en grafmonumenten kunnen worden aangeklikt.


Aanklikbare kaart


Zie: Thorikos I, p. 118, Thorikos II, pp. 77-102; Thorikos IX, pp. 107-113; H. Mussche, Thorikos, A Mining Town in Ancient Attika, pp. 40-44, 71-85.